Skip to content

Balzám pro celou Zemi

Před pár týdny jsem provázela Placentovým Rituálem, který byl tak jako každý jedinečný a jeho příběh ožil z vláken záměrů prenatálního děťátka. (Během krátké doby už poněkolikáté dítě v děloze skrze svoji matku doslova svolá Placentový rituál, kterým posléze provázím).

Žena, která byla krátce před porodem, mě o provázení požádala, protože cítila, že její prenatální děťátko si přeje, aby jím spolu se mnou prošla.

Když jsem četla její řádky, cítila jsem důležitost, ve které ke mně promlouvá Vesmír.

V tu chvíli se rozechvěly mocné prameny energií Velké Matky, jejíž póry pukaly a uvolňovány hebkou mlhovinu teplé lásky, kterou světélkovaly zlaté, pohybující se frekvence.

V obklopení nádherného děje jsem věděla, aniž bych ještě před momentem vůbec tušila, že je pro Placentový rituál této ženy tvořený Posvátný prostor.

Cítila jsem, jak se Země rozpíná a volá na mě, ať vstoupím do služeb Průvodcovství pro těhotnou ženu, neb je z Vyšší roviny potřebný nejen pro ni, miminko a jeho narození, ale nás všechny.

Ano, každý Placentový rituál, kterým provázím, se dotkne nejen osobního Života lidí, jejich rodin a dětí ve všech rozmanitých strukturách a vrstvách, ale nás všech. Celého kolektivního pole.

 

 

Přáním ženy bylo, abych ji Rituálem přijela provést  k ní domů, což běžně nedělám.

Lidé jezdí za mnou jednak pro to, že Rituály provázím v prostoru k tomu určenému, který splňuje vše, co je potřebné z praktických i energetických důvodů.

Ráda nechávám vše dozrávat a nedělám překotná rozhodnutí a tedy i nyní jsem si nechala pár dnů na navnímaní tak, aby bylo v souladu s Vyšším záměrem.

Rovněž mě při pohledu na to, kolik dnů ženě do porodu zbývá, nenapadal žádný termín, kdy bych mohla téměř na celý den odjet, abychom rituál uskutečnily.

Během mého ladění se na energetické děje, které stojí za sílou rituálů, jež lidé v mém provázeni prožívají, jsem cítila, že tentokrát to má být jinak a že mám skutečně jet do domova ženy.

Zcela samovolně se v souladu s dalšími mými aktivitami i mojí rodinou vytvořil prostor, kdy bych mohla jet. Navržený termín žena přijala v radostné pokoře.

A já byla další dny součástí mocných energetických dějů, které pracovaly, aniž bych já cokoliv činila.

 

Pokolikáté už jsem prožívala v tomto období velkou vděčnost, ale i závazek, abych vše správně načetla a instrukce, které od mých Průvodců mnohdy v prajazyce plynou, zřela.

V citlivé vnímavosti, hlubokém ztišení procházím tímto obdobím, kdy jsem současně v mnoha úrovních. Bděle naslouchaje sebemenším nuancím pracuji energeticky, ale i prakticky a chystám si mnoho věcí, které na Rituály potřebuji, a přesto jsou vždy jiné.

Tak jako jindy pečuji o svoji rodinu, dělám všechny běžné věci, které dělá každá žena, a současně procházím noblesními světy, ve kterých čerpám vedení i vědění. V tomto čase mizí řeka mezi světy a proplouvám jedním nekončícím oceánem.

 

 

 

Pár dnů se překulí a je den před mojí cestou. Večer mám v autě poctivě připravená všechna zavazadla, ve kterých je vše potřebné. Večer po všech našich rituálech s dětmi, kdy si povídáme o tom, že ráno budu odjíždět, ještě procházím Vyšší pokyny, jestli mám opravdu vše. Usínám v hlubokém ponoření k Celku. Cítím, jak se teď v těchto chvílích otevírají tak přenádherné portály Života rozpínající se celou naší planetou, které se chvějí čistým požehnáním, že sotva najdu slova pro jejich popsání.

Probouzím se jiná. Vím, že se v průběhu mého spánku do mě vlily frekvence mystické síly Velké Matky. Tytéž Božské frekvence, které mě prvně políbily, když jsem vědomě porodila svého syna sama doma. Tehdy jsem prožila splynutí s celým Kosmem, který skrze mě Božsky pracoval. Netušila jsem, že ještě někdy tyto Božské doteky prožiji a nyní se jimi vděčně sytím.

Před odjezdem prožívám, jak silně celé mé auto vibruje Světelnou energií, která prýští na všechny strany a doslova hladí Zemi. Z Nebe se nese mnohé požehnání otevřeného prostoru Placentového rituálu, který již pracuje.

 

Mým autem zní meditační hudba a já v hlubokém ponoření jedu hustou mlhou, která nám dělá již několik dní společnost.

Přes hustou mlhu vidím sotva pár metrů a mám dojem, jako kdybych projížděla Světelným tunelem, který lemují Bytosti Světla, jejichž paprsky tu a tam vidím.

V klidu se blížím k prvním okresní kontrole, která je právě teprve druhý den aktivní a vím, že potvrzení v kabelce nebudu potřebovat. Teď pracuje Vesmír. Přijíždím k prostoru, kde je na každé straně skupinka kontrolorů, kteří i když právě nikoho nekontrolují, se na mě smějí, a ukazují, ať jedu dál.

Ještě než najedu na dálnici, míjím další dvě místa, kde většinu aut zastavují a já stále volně projíždím. Začínám mít dojem, že mám asi neviditelné auto.

Neomylně, i přes stálou mlhu a hustý provoz velkoměsta, na který já ze vsi nejsem zvyklá, přijíždím na místo.

V příjemném souznění se vítáme s ženou, která má právě krásně požehnané tělo Životem. Láskyplně a vnímaje Vyšší vedení chystám prostor, kde Placentový rituál uskutečníme. Vstupuje do něj a je dojatá.

Pokolikáté už prožívám směsici štěstí, dojetí, vděčnosti a té nejhlubší pokory…vlny, které mnou každou mojí další službou Placentového rituálu sílí…

 

Zahajuji jej a doslova hmatatelně se pokojíkem rozprostírají nádherné energie, které nás zavinují. Proudí Světlo. Péče a velmi jedinečné vlákna, které nás vedou hluboko. Otevírá se rodová linie ženy, daleké kořeny znějí slovy a prožitky, které se derou na povrch.

Hluboké vlny otřásají prostorem. Je to očistné a léčivé.

Po prožití této cesty se noříme do něžného objetí meditace Placentového rituálu. Jak je vždy jiná! Sama žasnu nad svými slovy, která mi jsou odněkud vkládána do úst. Jsem rozpoložena v teplé říši moudrosti Země, kterou protéká veškeré vědění Života dávno předtím, než jsme přišli my. Toto vědění vede má slova, jsou okamžiky, kdy se mi klepe hlas, nebo plní oči slzami. Je to opravdové, silné, nenapodobitelné.

Zase prožívám, jaké síly ovlivňují celý děj a zase se jim v nejhlubší pokoře klaním.

Proudíme k závěrečné fázi, kterou završujeme a ukotvujeme Placentový rituál v hmotné rovině.

Obě nemáme slova. Děkujeme si vzájemně.

Po příjemném doprožívání, sdílení, ale i pozdním obědě, který mi přichází vhod, se loučíme…

 

Mlha je o něco menší a já před nájezdem na dálnici míjím dvě kontroly, které na mě mávají, ať jedu dál. Prožívám, že přesně tyto chvíle řídí Kosmická moudrost a s velkou vděčností v srdci cítím, jak je za mými zády doslova celý tým Světelných pracovníků a společně prožíváme nádherné doznívání rituálu.

Asi v polovině cesty se otevírá Nebe nade mnou a já zřím, že probíhá jakýsi Vesmírný souboj sil a obrovsky silné tříštění rezonuje Vším, co je. Nese se ke mně, že už toho mají Nahoře s námi lidmi dost a mlha, která je už několik dnů, je koncetrovaná síla Božství, které po otřesech ve vysokovibračním pásmu sestupuje na naši Zemi a realizuje přepis na mnoha našich rovinách. Ano, uvědomuji si, jakou frontu mailů, zpráv právě mám. Lidé prožívají veliké děje. Po zbytek cesty se modlím za náš svět. Doma na mě hned ve dveřích skočí moji milovaní kluci, kteří mi oba naráz vypráví páté přes deváté.

Manžel mi pomáhá vyndat z auta celou moji výbavu na Rituál a já se z Rituálního oblečení převlékám do obyčejného civilu, ve kterém jsem především maminka.

Vařím večeři, usmívám se do hrnců a jsem vděčná, že mě mé děti vlastně k Placentovému rituálu dovedly.

 

Za pár dnů mi přichází zpráva o tom, že se narodil Michael. Paní jej porodila tak, jak si přála – doma.

Jsem dojatá a uvnitř sebe vítám nový Život na naší planetě. Uvědomuji si, jak každé nádherné, láskyplné a bezpečné narození lidské Bytosti vlévá hojivou sílu naší planetou, do které se navždy zapíše to jedinečné poselství, které zrození bezpochyby je.

Uvědomuji si také, že i když je naše, nebo našich dětí narození čímkoliv zastíněno, tak Placentový rituál je něžnou sílou hojení, která se zrodila z prajazyka Země jako lék pro nás všechny, který má moc dovyživit vše, co postrádáme.

V duchu vítám nově narozeného Michaela, který přichází ve své původní Božské síle, kterou na svět dostal do vínku a nejen ve službách svého, ale i kolektivního poslání, nese hojivý balzám pro celou Zemi.

Přetékám velkou vděčností a děkuji, že mě skrze svoji vnímavou maminku zavolal do služeb Placentového rituálu. Děkuji za to, že jsem se díky němu směla dotknout nádherného balzámu Lásky…

S láskou, Radana

 

 

Back To Top