skip to Main Content
+420 775 029 666 info@placentovyritual.cz
Provedu Vás k nejkrásnějšímu daru, který jste od Života dostali

Příběh vědomého početí

V těchto dnech jsou to čtyři roky, kdy jsem prožila nejkrásnější zázrak požehnání, který přesahuje všechna má slova, a přesto jsem je svým prožitkům už tehdy před čtyřmi lety vdechla… Fascinující děj Života, který se děje v tělech žen na všech koutech naší planety mnou skrze vědomé početí oživil pradávnou sílu mateřské jemnosti. Každý moment jsem cítila volání žen-našich předchůdkyň, Matky Země a Posvátných dějů…

číst více

Znovuzrození Světla

Oslava Vánoc má svůj prapůvod v pohanské době, kdy byli lidé těsně spjati s přírodou a v den zimního slunovratu oslavovali znovuzrození Světla. Obrozené Slunce vnímali jako důležitý symbol znovuzrození nejen Slunce samotného, ale i znovuzrození sebe samých. Křesťané do tohoto krásného období zasadili narození Ježíše a oslavují v něm zázračné Světlo Života. Na rozdíl od nás žili naši pohanští předci v naprostém souladu s přírodou, s proměňujícími se cykly a toto období uctívali nejen vnější,…

číst více

Vojtíškův placentový příběh

Vojtíšek se snesl do mé dělohy jako nespoutaná bouře a přinesl mi s sebou všechny podoby štěstí, ale i rozlítaných emocí, jaké jen těhotná žena může mít. Posvátný čas, v němž jsme byli jednou bytostí, jsem věnovala čerpání informací o přirozeném těhotenství a porodu z důvěryhodných zdrojů. Jeho narození jsem toužila prožít jinak, než je běžnou normou, a rozhodně jsem nechtěla jít rodit do porodnice a mít u porodu někoho, koho bych neznala. Během těhotenství…

číst více

Klaudinky placentový příběh

Má prvorozená dcera Klaudinka vyrostla bez Placentového rituálu. Takřka až do její dospělosti jsem neměla tušení, že uctění této naší posvátné části je tak klíčové. Když se ohlížím zpátky, vidím přesně mnoho okamžiků, které pro ni byly nebo jsou nesnadné, poněvadž jí chybělo tak moc důležité završení jejího narození na Zemi. Velmi léčivá pro ni byla má těhotenství s jejími sourozenci a samozřejmě jejich narození a rituály, kterých…

číst více
Back To Top