skip to Main Content
+420 775 029 666 info@placentovyritual.cz

Mnohdy jsou rodiče zastíněni smutkem a proviněním, že to či ono nevěděli, když své dítko očekávali, narodilo se, bylo malé… Zdá se jim, že v okamžicích jeho raného života udělali mnoho chyb, a tíží se obviňováním ze svých „nedostatků“. Především maminky litují své nevědomosti a toho, že dovolily, aby se stalo to či ono. Často svoji jasnou mateřskou vnímavost, ve které každá matka nejlépe cítí a ví, co je pro její dítě správné, odevzdaly autoritám a odpojeny od sebe samých poslušně následovaly „dobré rady“. Podmanily se tak síle traumatu.

V poztrácených mateřských kompetencích postupně, přes méně příjemné situace, procitají do pravdy. Po zpětném prozření se obviňují z toho, co dovolily, a že sebe, ale především své dítě neochránily. Zapojeny do traumatického řetězce velmi složitě hledají cesty k uzdravení sebe samých, svého dítěte a potažmo celé rodiny, která je oslabována nezhojeným prožitkem.

Mnoho dětí v sobě nese traumata z období porodu, z prvních okamžiků na Zemi, z oddělení od své placenty a maminky. Pokud je toto trauma hojeno, ovlivňuje to celý náš život. Je nanejvýš žádoucí, aby bylo hojeno, odčiněno a aby naše druhá část – placenta – byla zpětně uctěna a my s ní opětovně propojeni.

VŽDY je čas a možnosti odčinit, co bylo prožito, a hledat možnosti, které přinesou úlevu, zotavení, osvobození a transformační přerod do celistvosti jak pro nás, tak pro dítě. Nikdy není pozdě.

Jestliže na „vnitřním disku“ dítěte je nahrávka bolesti, nedosycení, zmaru a nedostatku z náhlého odpojení od Zdroje všeho, tak to také dítě opakovaně prožívá.

Efektivní hojení prožitku zrození formou Placentového rituálu je významným mezníkem pro láskyplné uzdravení a završení narození dítěte, ať je jeho věk jakýkoliv.

Naše děti mají nesmírné štěstí, že čteme tyto řádky, neboť to znamená, že hledáme způsoby a cesty, prostřednictvím kterých je podpoříme v uzdravení porodních traumat a v jejich láskyplném přerodu.

Vaše dítě si vás vybralo a bezvýhradně vás miluje naprosto se vším, co je vaší součástí, se vším, co skrze vás prožilo a prožívá. Dovolte si uvnitř sebe tento zázrak přijmout a čerpejte poznání vedoucí ke smířlivému přijetí všeho, co bylo a je.

Každý rodič ve svém dítěti umí rozzářit světlo, které bylo zrozením utlumeno, a být dítěti průvodcem lásky k opětovnému propojení s ním samým.

Placentovým rituálem (i jeho jednotlivými technikami, k nimž se budete vracet) něžně, a přesto velmi efektivně podpoříte uzdravení všech rovin sebe a svých dětí. Otevřete zotavování bytí svých dětí do hlubin, kam mnohé jiné formy léčení nedosáhnou. Tímto obřadem dáte do pohybu světelné vlny lásky, jež zamíchají všemi vztahy a situacemi, které se dítěte týkají a naplní jej nesmírným požehnáním.

Buďte milujícími průvodci svých dětí a umožněte sobě i jim žít autentickou krásu svých duší a cest, na nichž není žádný prožitek zbytečný. Vše je správně a tak, jak být má.

Kniha Vám rozvine mnoho cenných darů, které Vás touto cestou budou provázet a pro Vaše děti přinese jemné a citlivé hojení všech rovin.

Součástí knihy je léčivá pohádka (nejen) pro děti, vyprávějící o láskyplném početí, životě v teplém objetí dělohy, o symbióze s placentou, o narození a jemném oddělení. Je o poděkování placentě a jejímu vrácení Zemi, o opětovném propojení s ní a s naším Andělem Strážným. Tato pohádka je nádherná, kouzelná a pozitivními prožitky sytí mnoho rovin bytí u dětí i dospělých.

I když je vašemu dítěti pár týdnů, měsíců, pět nebo deset let, NIKDY není pozdě na uzdravení a završení jeho narození na Zemi formou Placentového rituálu.

Nikdy není pozdě, aby vaše děti obalila zářící vlákna lásky, hojnosti a požehnání.

Back To Top