Skip to content
Jen když se spojíte se svými kořeny, váš život může rozkvést

Co to je Placentový rituál?

placenta_malinova_4

Jak projít Placentovým rituálem

placenta_cervena_2

Reference

placenta_modra_4

Nejčastěji kladené otázky

placenta_hneda_6

Co to je Placentový rituál?

Placentový rituál je nejpřímější a nejsnazší cestou k sobě samým, k naší životní síle i k moudrosti našich předků.

Díky němu se staneme skutečnými tvůrci svého života.

Jde o rituál, při kterém se znovu napojíte na svou placentu, zpětně ji uctíte, rozloučíte se s ní a (symbolicky) ji vrátíte Zemi.

Díky Placentovému rituálu

 • se vrátíte do celistvosti
 • pevně se ukotvíte na Zemi
 • poznáte své dary
 • a najdete odvahu je používat
 • propojíte se s předky
 • a získáte obrovskou životní sílu

Pro své děti mohou Placentový rituál provést i rodiče a vůbec nevadí, že fyzicky placentu nemáte. Podívejte se do sekce Pro rodiče.

Možná už jdete po duchovní cestě opravdu dlouho. Možná jste vyzkoušeli různé techniky, které vám více či méně pomohly s hledáním vaší cesty.

Troufám si tvrdit, že Placentový rituál má mezi nimi zcela jedinečné postavení.

Je vpravdě základním stavebním kamenem života všech lidí.

Jak by člověk mohl nechat rozkvést svůj život a sklízet jeho sladké plody, když jeho kořeny živoří?

Jak bychom mohli plně čerpat podporu Země, podporu neviditelných světů i naši vlastní sílu, když jsme se od nich hned na počátku svého života odpojili?

Pojďme se na to podívat blíž:

Bez placenty by nikdo z nás neexistoval.

Placenta a jak může porod ovlivnit každého z nás

Zpočátku jsme v maminčině děloze byli jednotnou bytostí – my a naše placenta.

Tvořivé síly života nás posléze něžně oddělily na dvě pupečníkem stále propojené části.
A přestože jsme byli odděleni, stále jsme se cítili jako jedna bytost, monáda.

Naše druhá část – placenta – byla zdrojem absolutního dostatku všeho, jejím prostřednictvím jsme čerpali živiny fyzické i duchovní.

Vytvářela nádherný most lásky propojující nás s maminkou a naše bytí se nepřetržitě rozpínalo ve stavu Božského dostatku a blaženosti.

V tomto vědomí jednoty, vědomí si vlastní síly, svých talentů a úkolů na Zemi, ve spojení s absolutní moudrostí jsme pomalu dozráli k porodu.

Dítě po porodu, zatímco je stále připojené k placentě, se jemně ladí na nový zdroj své fyzické, ale i energetické výživy a pozvolna prochází tímto mezníkem tak, jak potřebuje, aniž by zažívalo nedostatek. Do svého limbického mozku si jako první zapisuje esenci důvěry a bezpečí.

To je zdroj, ze kterého může celý život čerpat.

Většina z nás má ale jinou zkušenost.

Přirozený, jemný porod vs. naše porodní trauma

Jestliže dítě záhy po narození zažije okamžité oddělení od kontinua, kterým je – od své placenty, dochází k silnému odtržení od něj samého, od jeho darů i nekončící lásky. Dítě je nedosyceno, ochromeno, prožívá silné trauma. Ve stavu ohrožení se odpojuje a uzamyká mnoha rovinám Božství, čímž slábnou nebo dočista mizí schopnosti láskyplně, radostně, lehce a zodpovědně ve své existenci tvořit a žít své jedinečné poslání.

Propojení do hmotné roviny je buď slabé, nebo vůbec žádné, což ovlivňuje i napojení na tělo a všechny další roviny.

Důvěra, se kterou na svět přicházelo, pohasíná. Dítě je z Božského blahobytu uvrženo do vibrací strachu a nedostatku, odtrženo od všeho padá do temné propasti ne-důvěry v sebe, v druhé i v Život.

Tyto prožitky tvoří kostru pro celé jeho bytí na Zemi. Životní energie bude rozmělněna a přes všechny snahy žít plnohodnotný život v sebe-naplnění, v radostném uskutečňování záměrů duše a prožívání hojnosti na všech rovinách se mnohé bude dařit realizovat jen velmi složitě.

Je pravděpodobné, že i vy máte podobný prožitek. Pravděpodobně to zažilo i vaše dítě.

Jak zahojit porodní trauma, pokud už k němu došlo?

Nebojte, nic není ztraceno.

Soška-svícen Bohyně plodnosti - v záři světla

Náš mozek je neuroplastický a nikdy není pozdě hojit svá zranění.

Provést Placentový rituál je snadné. Je to ta nejsnazší a nejpřímější cesta k plnému životu, k vlastní síle, celistvosti, ke svým kořenům.

Při Placentovém rituálu probíhá mnoho zázračných dějů a každý Rituál je naprosto jedinečný.

Pokud se otevřete tomuto posvátnému ději, znovu se propojíte se svou druhou částí, se svou placentou. Ponoříte se do hluboce léčivých energií a zhojíte všechna zranění, která byla při porodu způsobena tělu i duši příliš rychlým odpojením.

Vstoupíte do posvátného prostoru podstaty Života, napojíte se na pramen Božské výživy a otevřete se mnohem hlubší Moudrosti, než si kdokoli z nás dokáže představit: Moudrosti Života, Moudrosti Vesmíru.

Dosytíte svou podstatu a nasajete všechnu životní sílu, která vám byla dosud odepřena, ale která vám bezvýhradně náleží a jen čeká, kdy se s ní znovu spojíte. Znovu se dotknete své Božské části a obnovíte s ní spojení, propojíte se s Matkou Zemí a prožijete, jaké to je, cítit své kořeny, moci se o ně opřít a oddat se bezpečí, jež poskytuje Matka Země. Znovu se napojíte na svůj rod a sílu svých předků a budete moci čerpat z jejich moudrosti. Napojíte se na svůj Zdroj.

 • Jakmile se to stane, začne se proměňovat i váš fyzický život.
 • Věci do sebe začnou zapadat.
 • Události vám budou dávat smysl.
 • Pomalu se začnete dotýkat svého poslání
 • a objevíte dary,
 • díky kterým můžete naplnit svůj život hojností, radostí a láskou.
 • Svůj život začnete skutečně tvořit.
 • S lehkostí, radostně, zodpovědně.

Pokud se vrátíte do své celistvosti, promění se zcela přirozeně i vaše aurické vibrace. To se zákonitě odrazí jak ve spirituální, tak v fyzické rovině. Tělu se zlepší imunita, žitím v radosti začnete přitahovat další radost, lásku i hojnost.

Přestanete přežívat, začnete skutečně žít.

Placentový rituál není krátkou vizualizací, co za pár minut vyprchá. Je to mocný děj, který ve vašem životě spustí celou kaskádu jemných změn, na jejichž konci budete nádhernými, sebevědomými lidmi, kteří žijí svůj život v jeho plnosti, znají své poslání a s odvahou a radostí využívají dary, které jim byly Životem svěřeny, ve prospěch celého Stvoření.

Pokud tedy máte pocit, že svým životem spíš vlajete, že jste odpojeni od sebe sama, od svého těla a vlastně tak nějak i od celé hmotné existence, nemůžete podchytit své talenty, rozpoznat své poslání nebo máte strach svůj život naplno rozjet, vyslyšte volání své duše (které vás ne náhodou dovedlo až sem) a vraťte se ke své podstatě.

Jak projít Placentovým rituálem

Placentovým rituálem můžete projít buď sami, nebo se můžete rozhodnout se jím nechat provést.

V obou případech je nezbytné přečíst si knížku Placentový rituál – požehnání tvého života, v ní najdete všechny informace o Rituálu a jeho průběhu.

knizka_2

Díky čtení knížky do hloubky pochopíte, jak zázračný nástroj se nám dostal do rukou a už v průběhu čtení nacítíte mnohé ze své cesty Rituálem. Je to přesně tak, jak napsala Hanka, jedna z prvních čtenářek knížky:

Už jen samotné čtení knihy je léčivé a otevírá celý proces Placentového rituálu, neboť skrze slova se nesou aktivní frekvence, které nás zjemňují a otevírají – připravují na rozvinutí jak naší další cesty Placentovým rituálem, tak i našich kořenů.“

Jak Placentový rituál probíhá?

Placentový rituál má tři části:

1. část – Prosba

Cesta k vašemu vlastnímu Rituálu začíná zažehnutím rituální svíčky a vědomým laděním se na svou placentu, nejméně čtyři týdny před samotným Placentovým rituálem. (V knížce najdete konkrétní modlitbu pro začátek Rituálu, kterou můžete použít, nebo se jí můžete jen nechat volně inspirovat.)

2. část – Propojení se s placentou, meditace

Samotný Rituál, meditace, při které se hluboce propojíte se svou placentou a vrátíte se do své síly, která ač zůstala zapomenuta, přesto je nám vlastní.

3. část – Uzavření Rituálu

Rituální navrácení placenty Zemi, závěrečné modlitby a požehnání. I tato část Rituálu je podrobně popsána v knížce.

ritual_2

Co budete k Placentovému rituálu potřebovat?

Ať už se rozhodnete projít Placentovým rituálem sami, nebo se jím nechat provést, ať už provádíte Rituál pro sebe, či pro své dítě, budete potřebovat (kromě přečtené knížky) i svou rituální svíčku a symbolickou placentu, které si můžete zakoupit na těchto stránkách. Pokud si nechcete či nemůžete dopřát svíčku či placentu z mé dílny, zvolte podle svého citu svíčku v červené barvě a vyrobte si svou symbolickou placentu – jakkoliv vás napadne.

Obojí byste měli mít u sebe s předstihem minimálně čtyř týdnů před samotným Rituálem:

Od okamžiku, kdy symbolicky zažehnete svíčku a vložíte do ní svůj záměr, musí vaše počínání projít všemi fázemi cyklu Měsíce (i přes dva a více úplňků). Během této doby se budete na svou placentu ladit a vědomě s ní pracovat.

Dál už k Rituálu budete potřebovat jen věci, které máte obvykle doma, jako je třeba miska s vodou, svíčka atp., podrobný seznam najdete v knížce (nebojte, jde jen o pár drobností).

Pokud chcete v procesu Rituálu podpořit, můžete si stáhnout meditaci Propojení s placentou. (Pokud se ode mne necháte Rituálem provést, ať už individuálně, či ve skupině, máte tuto meditaci v ceně Rituálu.)

Svícen - placenta

Jak dlouho Rituál trvá?

Provedení Rituálu není nijak náročné, je třeba si pro něj vyhradit jen dostatek času. Nejdelší je přípravná fáze (viz předchozí otázka), kdy se člověk ladí na svou placentu – bylo by dobré, aby tato fáze trvala alespoň čtyři týdny; na propojení s Placentou člověk potřebuje obvykle 1–3 hodiny, délka závěrečné částí Rituálu záleží jen na vašem cítění a uvážení.

Je dobré mít na paměti, že provedením Placentového rituálu celý transformační proces nekončí.

Samotným Rituálem zasadíte semínko svého nového Života, které pevně zakoření v Zemi. Od této chvíle bude ve svém vlastním tempu růst i kvést, abyste mohli začít sklízet jeho plody.

ritual_6

Reference

Kristýna

Prošla jsem spoustou rituálů. Ale musím říct, že tento je tak výjimečný. Mám pocit, že až svíčky dohoří a já půjdu spát, že tím to neskončí, ale že tím to všechno teprve začíná. Cítím, že ke mně přicházejí malé vlnky síly, které zesilují. A těším se na to, co mi přinesou další dny. Těším se, až tímto rituálem projdou i mé děti a konečně pocítí to, co teď cítím já.

Eva

Hojení ‚na míru‘ přesně v souladu s potřebami. Lék působící dokonale, přesně tam a přesně tak, jak bylo potřeba. Setkání s mohutným, moudrým děním. Proces návratu do zdraví, moudrosti, do plnosti a síly sebe sama. Usazení se v opravdovém životním projevu. Podpora, hluboká moudrost, uvědomění.

Radana

Vše uvnitř i vně bylo jemně přenastavováno. Jako kdyby z mého života mizely neviditelné mříže, o kterých jsem do té doby neměla tušení. Změny se děly v celé mé fyzické i spirituální rovině. Považuji za důležité zmínit, že jsem dlouhodobě žila životem v rovnováze a v naplnění a vůbec mě nenapadlo, že by se má cesta mohla rozzářit ještě intenzivněji než dosud.

Nejčastěji kladené otázky

Potřebuji mít k provedení Placentového rituálu placentu i fyzicky?

Ne, nepotřebujete, stačí vám symbolická placenta, kterou si můžete jakýmkoliv způsobem vyrobit, nebo si dopřát plstěnou placentu z mé dílny. Inspiraci pro výrobu vlastní symbolické placenty můžete najít v knížce Placentový rituál nebo třeba v naší uzavřené skupině na facebooku Placentový rituál – podpora a sdílení.

Mohu si vyrobit vlastní placentu, nebo musím mít placentu od vás?

Pro svůj domácí Placentový rituál můžete využít placentu jak svoji vlastní, tak ode mě. Jestliže si budete přát, abych vás Rituálem provázela já, je vhodnější placenta ode mě, neboť její frekvence a energetická hodnota je v potřebné síle, a celý proces tak nádherně podpoří.

Jak dlouho Placentový rituál probíhá?

Celý Rituál má tři části, první (Prosba a zažehnutí Placentové svíčky) a poslední (Navrácení placenty Zemi) – je zcela na vás a vašem uvážení a pojetí. Prostřední část – propojení s Placentou – trvá obvykle 1–3 hodiny, ale vždy je to individuální.

Kterou svíčku si mám pro svůj Placentový rituál vybrat?

K dispozici jsou dvě svíčky: Rituální placentová svíčka a svíčka Bohyně Mateřství.

Jestliže vnímáte, že si potřebujete hlouběji uzdravit své narození, vztah s matkou (ale i se svými dětmi), a otevírají se vám témata vašeho porodu, velmi vám doporučuji pracovat se svíčkou Bohyně Mateřství, která vás povede velmi intenzivně do hloubky mnoha dějů souvisejících s vaším narozením a pomůže vám projít vnitřním úklidem.

Jestliže to tak vnímáte, svíčku Bohyně Mateřství můžete použít i jako svoji rituální placentovou svíčku. Pokud se tak rozhodnete, napište mi to prosím do poznámky v objednávce a já pro Vás tuto svíčku na míru pro tyto účely připravím. Můžete však i cítit, že potřebujete jak Bohyni Mateřství, tak rituální Placentovou svíčku. Anebo využijete pouze Placentovou – všechny možnosti jsou v pořádku, stačí naslouchat svému srdci.

Pokud si nechcete či nemůžete pořídit svíčku z mé dílny, použijte červenou svíčku – při jejím výběru se nechte vést citem.

Mohu pro Rituál použít i jinou svíčku než od vás?

Samozřejmě, pokud si nechcete či nemůžete pořídit svíčku z mé dílny, použijte červenou svíčku – při jejím výběru se nechte vést citem.

Mohu Placentový rituál projít i sama, nebo se musím nechat vést vámi?

Placentovým rituálem můžete samozřejmě projít sama, v knížce Placentový rituál – požehnání tvého života je Placentový rituál pro tyto účely velmi podrobně popsán, včetně konkrétních slov či modliteb, které můžete použít, nebo se jimi jen nechat inspirovat.

Pokud byste ocenila jen jemnou podporu, je možné si stáhnout meditaci Propojení s placentou a používat ji jak při ladění se na svoji placentu, tak při samotném obřadu.

Mohu mít společnou rituální svíčku pro svůj Placentový rituál a pro Placentový rituál svého dítěte?

Ne, je potřeba, aby měl každý svou svíčku – do každého Rituálu vkládáte trochu jiný záměr, při každém Rituálu se dějí jiné, zcela jedinečné procesy.

placenty_2
 • Potřeba završit naše narození tím, že uctíme svou placentu a energetické propojení s ní, je stará jako lidstvo samo.

 • Zvědomění této odvěké potřeby je klíčem k návratu k vlastním kořenům a k naší síle.

 • Placentový rituál je cestou do posvátných vzpomínek jednotlivce, rodu i celku.

 • Díky nim jsme součástí koloběhu bytí jako bytosti lásky, které jsou si vědomy vlastní Božské síly, k níž se díky spojení s placentou znovu navracíme.

Back To Top