Skip to content

Pyramida Posvátného spojení

S láskou posílám do světa nádherný příběh Moniky, ženy, mému srdci velmi blízké, který po domluvě s ní zveřejňuji pro jeho inspirativní hloubku, ryzost, syrovost i jemnou opravdovost současně.

Monika se napojila na svoji ztracenou část – své duchovní dvojče, svůj Zdroj – Placentu a tato cesta jí darovala znovuobjevení Síly sebe sama v plném rozsahu a dala prožít to, co nikdy předtím nezažila.

S pokorou a s laskavostí pustila do svého bytí Zázraky Života a oddala se Posvátnému tvoření jeho samotné podstaty.
Začtěte se do léčivých slov a nechte na sebe působit, jak takový rituál může vypadat a jaké zprávy může přinést. Vydejte se na cestu, po které každý z nás jen jednou jedinkrát jde a přichází na Zemi a přesto je možné se po ní vrátit zpět.
S úctou a respektem děkuji že se tak smí dít,
Radana

💛💛💛

 

Milá Radanko,

chtěla jsem Ti poděkovat za vše, co jsi (opět) přinesla do mého života. Než jsem dnes zveřejnila náš rozhovor, trvalo déle… i proto, že celé téma kolem placenty a rituálu značně „zasáhlo“ mou současnou realitu.

Namalovala jsem si svou placentu a napojovala se spolu s ní na svůj zdroj několik intenzivních dní, kdy mi byla „po boku“.

Právě včerejší den si zvolila jako návrat do lůna Matičky Země, a já tak celý včerejší den věnovala rituálu, modlitbám, promluvám s mými milovanými i Matkou Zemí.

Večer jsem svou placentu vrátila Matce Zemi – na místě, které by mě ani nenapadlo. Šla jsem známou, ale ne tak častou cestou. Došla jsem na místo, které dobře znám, a bylo mi jasné, že právě tady mohu a mám rituál zakončit. A dokonce – představ si, mám i svou mladou břízu, svůj strom života!

Na tom místě, kudy chodívám, stávala stará ztrouchnivělá dřevěná socha. A pravděpodobně tím, jak již stářím sama „odešla“, na jejím místě zasadili zřejmě jen čerstvě před mými kroky mladou břízu. Ještě byla ověnčena kruhem se stuhami z jarních oslav. Věřila bys?! Věřila, viď?

U toho místa je také znovuobnovená „cesta poznání“ neboli labyrint života. Na cedulce u něj stálo mimo jiné: ,,…na tomto místě tě ve tvém životě opustím.“ Nebylo pochyb… „mé“ místo si mě samo našlo a placenta mě sama navedla.

Cítila jsem se podobně jako ty. Trochu smutná, že ji „musím“ navrátit Zemi a současně jsem jasně vnímala s každým blížícím se krokem na to místo „volání“ a těšení se Matičky Země. Vnímala jsem, jak moc se na ni těší… ač ve stylizované, namalované podobě.

Mám nyní také své krásné a požehnané dny. Intuitivně jsem využila i tohoto daru v celé té synchronii událostí a použila rituálně i svou krev, kterou jsem vtiskla do placenty. V ní je tedy skutečně obsažena krev našeho rodu, „mých“ žen, mé milované mamky.

Bylo to celé nádherné, ještě nikdy jsem podobně silný rituál nezažila. To, jak se události poskládaly, když jsi mě oslovila, je neuvěřitelné, silné a intenzivní.

Při pohledu z okna na to místo dohlédnu, a tak si se svou placentou a s Matkou Zemí „povídám“ telepaticky. Vnímám, jak kvete a zakořeňuje se v jejím lůně. Jak se blahem „tetelí“. Vnímám to silné propojení.

Rituál byl nádherný, s mými milovanými, s mou mamkou, která se na mě usmívala z fotografie, kde jsme spolu, a podporovala mě tak nejen při uctění mého narození, ale vnímala jsem i silné léčení napříč celou naší ženskou linií.

Při rituálu už byla tma, ležela jsem vedle svého stromu a placenty na Zemi, dívala se na hvězdy a cítila, že mí předci jsou tam se mnou. Chytila jsem je za ruce (trsy trávy jakoby opravdu byli v té chvíli dokonale hebké lidské ruce) a cítila jasně, i teď cítím, jak se takto drželi za ruce celé generace… jako by na té louce se mnou leželi (a spolu se mnou v srdci oslavovali) všichni, ženy i muži naší rodové linie. V ten posvátný okamžik jsme se všichni v našem rodokmenu opět spojili ve velké pomyslné pyramidě… či v pomyslném stromu života.

Ta síla – Tobě nemusím vysvětlovat… snad i proto jsem tolik rozepsala. 🙂 I vlastní modlitbu jsem si k té příležitosti napsala.

Není nádherné, jaké plodné a kvetoucí období si má placenta zvolila? Zázraky života a děj událostí stále s velkou pokorou a laskavostí sleduji jako posvátné tvoření… naduvěřitelné!

Děkuji Tobě a Existenci, že nás opět propojila.

A děkuji Ti za ty nádherné dary, knihu i svíčky, které ke mě přišly v pravý čas.

Srdečně Tě zdravím, 💛
s láskou Monika
ROZHOVORY DUŠÍ

Back To Top