Skip to content

Živě přítomný příběh – Placentový rituál

 

S láskou sdílím Placentový příběh dospělé ženy, který nás zavede do nejhlubší síly Posvátného děje z něhož naše kořeny sílí a Život rozkvétá.

Nechť je inspirací a Světlem na cestách každému, kdo cítí volání Matky Země. S úctou, Radana

„Skrze pokorně prozřetelnou moudrost milované bytosti – Radany Třešňákové – a díky moudré láskyplnosti mého nitra, mi bylo umožněno setkat se s Placentovým rituálem.

Při setkání s tímto životním požehnáním dělo se mnohé. Jeho všepřesahující dary nesoucí hojení dotýkaly se mnoha rovin mého projevení.

Hojení „na míru“ přesně v souladu s potřebami.

Lék působící dokonale, přesně tam a přesně tak, jak bylo potřeba. Setkání s mohutným, moudrým děním. Proces návratu do zdraví, moudrosti, do plnosti a síly sebe sama. Usazení se v opravdovém životním projevu. Podpora, hluboká moudrost, uvědomění.

V jednom z dní v dění mého Placentového rituálu začal vznikat psaný příběh. Příběh, který skrze mne plynul do textu tak, jak se ve mně a skrze mě dělo.

Příběh živě přítomný.

S láskou sdílím některé jeho části, vybrané, seskládané a dotvořené tak, jak jsem v přítomnosti dění tady a teď cítila.

S Láskou

Eva“

 

Z příběhu Placentového rituálu

Zastavilo a naplnilo ji posvátné ticho. Soulad a souznění, ve kterém si uvědomila, že její posvátný obřad stal se živoucím plněním jejích snů.

Živila ji Země. Žehnalo jí Nebe.

Byla vůlí Boží, která se skrze ni děla.

Bylo to hluboké.

Bylo krásné to sledovat. Plně si užívala ty chvíle.

Cítila velikou živoucí podporu.

Spojení s druhou částí.

V tu chvíli pochopila význam slov… „to hovoří jejich druhá část“.

Naše životy jsou vskutku posvátné. A ona to věděla.

Znala i „daň“ z odejmutí této posvátnosti.

Oči se jí zalily slzami. Věděla. Cítila.

Cítila „svůj příběh“. Byla v něm plně přítomna.

Každá buňka jejího těla o něm věděla. Znala jej.

Zrození ve zrození.

Hlad po životě byl nasycen. Pochopila, že to, co jí překáželo, byl nedostatek živoucí lásky.

Životní síly Země. Mocné, a přesto jemné a klidné,

která umí rozpustit tvrdé. Přetvořit jej na měkké, laskavé.

Vrátila se jí radost. Chuť a síla do života.

Byla tichá a vědomá.

V tu chvíli věděla, že vše je možné.

Jen už to bylo jiné.

Bylo to hluboké.

Tiché hluboké vědomí.

Moudrost a síla Země v ní.

Umění její lásky.

Byla s ní prolnutá.

Pohlazení Velké Matky. Spočinutí v její náruči.

V objetí výživy, pokoje a konejšení.

Láskyplný klid Velké Matky.

Pochopila.

 

 

 

Back To Top