Skip to content

Placenta je orgánem, bez kterého by nikdo z nás neexistoval, nese v sobě jedinečné kosmické energie, informace týkající se životního poslání, frekvence předků a nesdělitelně mnoho biologických i spirituálních Živin, které jsou nenahraditelným Zdrojem pro celý náš Život.

Od první buňky života, od DNA až po vědomí lidské bytosti v miliardách dalších buněk, rezonuje mezi člověkem a jeho placentou vše v přesné Božské souhře, která je v celém Vesmíru nenapodobitelná. Je naší druhou polovinou, duchovním dvojčetem.

Po čas našeho prenatálního vývinu s námi Tvořila jeden celek, spolu s ní jsme byli jednotnou bytostí, vyjádřením dokonalého Božství. Tvořivé síly života nás posléze něžně oddělily na dvě, pupečníkem stále propojené části.

Přestože v děloze naší matky došlo k přeměně na dvě části, na nás a naši placentu, stále jsme byli Jedním celkem zažívajícím blaženost, ve stavu milující a důvěrné energie k sobě samému a ke své placentě = k vlastní celistvosti.

I když nám placenta každého z nás věnovala péči a nespočet darů a díky ní JSME, tak pro celé zástupy lidí zůstala bez patřičného uctění.

Znehodnocené, zneuctěné a odkopnuté placenty, s nimiž se nikdo nerozloučil, nepoděkoval jim a nedaroval jim náležitou úctu v uvědomění si jejich důležitosti (v mylném domnění, že jejich úloha narozením dítěte skončila), ukončily svoji cestu jako nepotřebný odpad.

Fatální mýlka, že po narození dítěte je „normální“ okamžité oddělení placenty a její následné vyhození do odpadu, vytvořilo silné trauma, z něhož plyne rozsáhlé utrpení jednotlivců a celé lidské komunity, promítající se do každodenního života. Jeho důsledkem je odpojení se od nás samých, od našich zdrojů, ale i od Matky Země, se všemi důsledky, které to přináší.

Je mnoho cest, které nás vedou k nalezení nás samých, našich vnitřních darů, naší jedinečnosti, sebedůvěry a sebelásky. Domnívám se, že neexistuje univerzální pravda, která by fungovala pro všechny. Přesto si dovoluji říct, že pro každého je nejdůležitější cestou propojení s vlastní druhou, Božskou částí – placentou.

Toto propojení je nenahraditelným uzdravením mnoha rovin nás samých, probuzením a naplňováním našeho poslání, zotavením vztahů s matkou, rodem, Matkou Zemí a otevření se svým Božským schopnostem, s nimiž jsme na Zemi přicházeli.

Placentový rituál je cestou otevírající nesmírná požehnání jak nám, tak našim dětem, jejich dětem, všem dalším generacím a celému lidstvu. V nejvyšším souladu nás propojuje s celým živým Vesmírem, z něhož posléze žijeme, tvoříme a jsme.

Díky Placentovému rituálu obnovíte své napojení na Zdroj a navrátíme se tak k vlastním kořenům a ke své zdánlivě ztracené síle, ze které se posléze náš Život proměňuje a pozitivně odvíjí. Prožijete dosycení jedinečnou Sílou života, díky které se rozproudí léčení mnoha souvisejících bolestí na duši i na těle.

Není rozhodující, zda Vás Vaším Rituálem  provedu já – i když je to bezesporu jedinečný prožitek, nebo si jej s pomocí knihy vytvoříte sami. Ze všeho nejdůležitější je vlastní upřímný záměr, touha po uzdravení a vědomém splynutí s Moudrostí Života, s Moudrostí Vesmíru, otevírající se skrze Placentový rituál.

Placentový rituál je Zázračným nástrojem obnovující pra původní Božské síly každého člověka.

Děje Placentového rituálu jsou velmi mocné a mohu Vás ujistit, že nekončí samotným Rituálem, nýbrž jím právě Opravdově začínají a každý Váš den toho bude důkazem.

Budete prožívat, jakou Sílu má kosmickou energií plná Vaše druhá část – Placenta a tak jako já, nepřestanete děkovat za Dar, který se pro nás všechny z pamětí předků, Posvátnosti Matky Země vynořil.

Děkuji za to, že jsem Placentovému rituálu směla vdechnout kouzlo slov a Vám předávám jeho nejhlubší požehnání.

Back To Top