Skip to content

♥ Nastávající maminky vede kniha Placentový rituál inspirující cestou k sebe‑uzdravení vlastního narození a opětovnému propojením se svojí druhou částí-placentou, které mimo svého zázračného působení podporuje zotavení vztahů se svojí matkou, rodem, předky, Matkou Zemí. To je jedním z pilířů toho, aby se traumatická historie ženy z vlastního porodního a poporodního období neopakovala u jejich dětí.

♥ V knize se nastávajícím maminkám dostane odpovědí o tom, jak a proč zaopatřit placentu svého děťátka a z jiného pohledu, než je dosud známo, zjistí, že způsob, jakým děti přichází na Zemi a jakým je naloženo s jejich druhou, posvátnou částí, má dopad na celý jejich další život.

♥ Dozvědí se, jak narozené miminko jemně odpojit, aby jeho prvotním prožitkem byl dostatek na všech rovinách, aby fyzické, spirituální i Božské živiny, které mu bezvýhradně náleží a které proudí z placenty, přijalo a tak se jemně přeladilo do hmotné roviny. Aby se v něm aktivovaly hormony štěstí, lásky a důvěry, a ne traumatická zkušenost.

Kniha nabízí inspiraci o možnostech využití placenty  a vytvoření Placentového rituálu pro miminko.

Najdete v ní vzor porodního přání či DVP (dříve vyslovená přání) odborné a právní informace, které je dobré znát i užitečné odkazy, které vám pomohou se zorientovat.

Knihou protékají moudrosti dětské lékařky, zkušené porodní asistentky, spoluzakladatelky Jemného zrození a v neposlední řadě astroterapeutky Terezie Dubinové PhD., tyto ženy jí vdechly to nejkrásnější ze sebe samých.

 

Mnoho žen si myslí, že na placentu svého dítěte nemají právo, domnívají se, že je normální placentu poslušně odevzdat do biologického odpadu, ze strachu si o ni často ani neřeknou nebo se nechají zdravotníky odbýt tím, „že to nejde“. JDE TO. V knize najdete kompetentní informace, které Vás podpoří a tomuto tématu je věnovaná jedna celá kapitola.

Rovněž otcové, kteří nemají svůj vlastní příchod na Zemi uzdravený, jsou aktivními nositeli slabé a bolavé energie se spoustou nedůvěry ve zrození života, kterou ventilují a šíří jak vědomě (vyslovené obavy), tak nevědomě (např. se u porodu svého dítěte cítí paralyzováni, bezmocně). Vibracemi svého traumatického prožitku oslabují (již v průběhu těhotenství) svoji ženu i dítě a namísto láskyplné úcty k posvátným okamžikům života při porodu vnášejí do situace prožitky strachu svého bolavého narození. To, aby budoucí otcové procházeli Placentovým rituálem a uzdravovali svá narození na Zemi má velký vliv na to, jaké energetické pole je skrze ně připraveno jejich dětem a obrovský potenciál pro celý jejich další Život na Zemi.

Back To Top