Skip to content

Pro jemné a důstojné narození dětí ve zdravotnických zařízeních je bez nadsázky nepostradatelné, aby matka byla informovaná a měla vlastní kompetentní doprovod (porodní průvodkyni), která zná její dříve vyslovená přání. Těmi žena v souladu se svojí zralostí vyjadřuje, co a proč si přeje, a naopak. Citlivý a vědomý výběr porodní průvodkyně je jeden z nejdůležitějších úkolů každé těhotné ženy.

Největším darem, který matky svým dětem mohou dát, je porod v intimním, bezpečném prostoru lásky, tak, aby posvátný porodní prostor zůstal nenarušen a Božské fluidum miminka se naplno rozzářilo, to tvoří silný pozitivní otisk, jež do sebe dítě (ale i matka) navždy nasají.

Dítě, které zažívá krásnou zkušenost, svého narození rozvíjí vlákna důvěry, míru, světla, lásky a štěstí. Cítí se bezpečně, má dostatek času pro jemnou adaptaci, což spolutvoří jeho jemný přerod v zázračné dokonalosti tak, jak je přírodou stvořeno. Jeho vrozené schopnosti a Božské dary nebyly potlačeny a jsou aktivní po celý jeho život. V dítěti je oslavován život, který se Božsky rozzářil, a život oslavuje dítě.

Každé dítě pro svoji adaptaci po narození potřebuje rozmanité prožitky a různě dlouhé období, na které synchronně reaguje jeho placenta, která se od těla matky odlučuje AŽ ve chvíli, kdy dítě uvolní informaci o své připravenosti a dá najevo, že je zralé na dokončení svého narození. (Ve fyzické rovině je porod u konce až s narozením placenty.)

Ve chvíli, kdy je dítě připraveno, vysílá signály, které se jako barevný déšť nesou k placentě, jež je do sebe nasává a okamžitě na ně reaguje, a kořínky, zapuštěné v těle matky, se pomalu uvolňují. Jemně vláční, pouští se a placenta přirozeně odplouvá na svět za dítětem.

Na tento přirozený proces každé dítě potřebuje svůj čas, optimální dozrání a respekt přítomných, kteří při fyziologickém porodu v úctě vyčkají na samostatné odloučení placenty. Narozená placenta uvolňuje teplou magickou vůni života, nepřetržitě posílá poslední krůpěje svých darů k dítěti a vyjevuje ojedinělou kresbu Stromu Života. Je nádherná, hebká, pevná a zároveň měkká, ale vždy jedinečná.

Narozením placenty je zviditelněna blížící se připravenost k jemnému oddělení miminka, které by se mělo udát až po fyzickém propojení s matkou a po prvním nakojení. Dítě, zatímco je stále připojené k placentě, se tak jemně ladí na nový zdroj své fyzické, ale i energetické výživy a pozvolna prochází tímto mezníkem tak, jak potřebuje, aniž by zažívalo nedostatek.

Neexistuje univerzální recept, který by byl fungujícím návodem a určoval, jak dlouhý čas dítě po narození potřebuje zůstat propojeno s placentou a za jak dlouho je připraveno k odpojení.

Na miminko naladěna maminka „umí“ jeho připravenost pro odpojení od placenty nepochybně správně přečíst a má ty nejlepší schopnosti jej vnímat. Všechny narozené děti dávají ve své jedinečné moudrosti a v řeči lásky svým matkám tuto svoji zralost najevo.

Je‑li žena napojena na své instinktivní, intuitivní schopnosti a vnímavě otevřena směrem k dítěti, má-li uzdravený svůj vlastní porod a propojení se svoji placentou, je pro ni zcela vlastní a přirozené načíst správný okamžik pro odpojení od placenty svého dítěte.

Ať už to znamená odpojení od placenty za několik minut, hodin, nebo dnů po jeho narození (tzv. lotosový porod).

Každé miminko svým jedinečným způsobem prochází bránou, ve které zní oslavná píseň života, jiným tempem a rytmem a každému je třeba ponechat jeho vlastní prostor, čas a klid k projití tohoto podstatného mezníku Života, který se do něj navždy otiskne.

Jestliže dítěti není po náročném procesu zrození a transformování do jiného, pro něj zcela neznámého, stavu existence sebráno to, co je pro něj důvěrně blízké, jestliže má dostatek všech esencí, které potřebuje, i dost času na dokonání svého přerodu a pozvolnou adaptaci, není jeho přirozené světlo uhašeno a plně a bez omezení prozařuje celou jeho bytostí.

Bez tlaku, boje a nucení vplulo na Zemi ve chvíli své zralosti a v takovém rytmu, jaký potřebovalo. Nebylo o  nic, co mu z placenty náleží, ochuzeno a šťávy života jím protékají, propojují jej se Zdrojem a blažené dítě zapouští první šťastná vlákna své hmotné existence na planetě Zemi.

 

Back To Top