Skip to content

Placentový rituál má několik zásad, na kterých je postavený pilíř celé knihy otevírající celý jeho proces. Stejně jako prenatální fáze každého člověka podléhá Vyšším dějům tvůrčích sil Přírody, tak rovněž se tak děje v procesu Placentového rituálu. Každý z nás by s ním měl pracovat s patřičnou úctou, respektem a nejhlubší láskou k sobě sama a vlastním jedinečným potřebám.

♥ Nechte se jím inspirovat, vést, nechte jej k sobě hovořit, napojte se do kořenů Moudrého vědění, které knihou hovoří a vstřebávejte zásadní informace, o kterých prakticky nikdo z nás dosud nic nevěděl.

♥ Otevřete se přicházejícímu Obdarování a nechte se vést Placentovým rituálem v souladu s Vaší připraveností a naladěním, které je u každého z nás jedinečné a jedinečně nádherné.

♥ Jděte svoji cestou (nejen) Placentového rituálu tak, aby byla Vaším Opravdovým vyjádřením a mějte ji v úctě. Právě tak respektujte a ponechte druhým lidem jejich vlastní a jedinečné cesty.

Kniha je Požehnáním, díky kterým Váš Život už nikdy nebude jako dřív. Příběh této knihy nekončí poslední stránkou, ale naopak jí otevírá nové cesty k osvobozujícím proměnám našich Životů.

Pro svůj, anebo Vašich dětí Placentový rituál si můžete vybrat z mé nabídky Rituálních svíček a placent, které jsou pro tyto účely tvořeny a nesou frekvence kódů, které Vás v celém procesu velmi intenzivně podpoří.

Prohlášení

Placentový rituál podléhá Vyšším léčivým silám, které jsou pro každého člověka mimořádné. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste nikdy, ale opravdu nikdy neprovázeli Placentovým rituálem jiné lidi než sebe samé (své dítě – tak jak je zmíněno v knize). Namísto toho jim na jejich cestě nabídněte knihu Placentový rituál, ze které si každý přirozeně vezme, nač je připraven.

Bylo by pošetilé se domnívat, že po přečtení knihy můžete Placentovým rituálem provádět další lidi, neboť být Průvodcem ostatních podléhá zcela jiným pravidlům, která jsou pro každého člověka jedinečná. Sama tato pravidla při práci Průvodkyně Placentovým rituálem v tiché úctě následuji, a přestože v tuto chvíli není možné prozradit je nikomu dalšímu, nepochybuji, že mezi vámi budoucí Průvodci Placentovým rituálem jsou a že jednoho dne jim budu smět tato pravidla předat.

Back To Top