Skip to content

V průběhu těhotenství vykvete na placentě každého z nás neopakovatelný Strom Života. Na symbolické úrovni představuje Strom Života spojení člověka a Země. Ukazuje nám, že od samého početí jsme propojeni s matkou/Zemí a jsme jí vyživováni, že jsme jedno tělo a jedno vědomí.

Díky Placentovému rituálu toto spojení znovu vědomě prožijeme; uctíme svou placentu, posvátnou část nás samých, a znovu se s ní energeticky propojíme. Obnovíme své napojení na Zdroj a navrátíme se tak k vlastním kořenům a ke své zdánlivě ztracené síle.

Propojení s placentou není „jen“ naladění se na Matku Zemi a zakořenění, ale je to nesmírně silné spojení se svojí pravdivou Božskou sílou, která je Rituálem probuzena a dál žita. Domnívám se, že přes všechny úžasné léčivé a transformační metody, které jsou v současné době dostupné, je Placentový rituál pro každého člověka základ, na němž může stavět dočista vše.

Náš mozek je neuroplastický a nikdy není pozdě hojit svá zranění. Placentovým rituálem dochází za pomoci jemných metod k něžnému a láskyplnému uzdravování, které se pozitivně dotkne veškerých oblastí našeho života.

Placentový rituál vám ukáže bezpečnou cestu láskyplného propojení se sebou sama, se vším živým a s celou Zemí, pro kterou vytváří regenerující esenci. Ta je uzdravením každého dalšího člověka a jeho placenty přirozeně vytvořena. Je nadějí pro lidstvo a pokračování Života na Zemi.

Naše druhá část, kterou vyjadřuje placenta, je symbolickým, spirituálním, biologickým a mystickým klenotem našeho života. Potenciál placenty je obrovský, nesdělitelný, přesahuje veškeré léčebné metody. Každou placentou proudí informace našeho životního plánu, kosmické energie naší podstaty a významné frekvence vlastního Stromu Života, kterým se Vědomě otevřete.

Domnívám se, že přes všechny úžasné léčivé a transformační metody, které jsou v současné době dostupné, je Placentový rituál pro každého člověka základ, na němž může stavět dočista vše.

Placentovým rituálem je také vždy možné odčinit, co už bylo prožito, a hledat možnosti, které přinesou úlevu, zotavení, osvobození a transformační přerod do celistvosti jak pro nás samé, tak pro naše děti. Na Placentový rituál není v životě člověka nikdy pozdě.

Back To Top