Skip to content

Měsíc v úplňku v sobě nese veškeré energie celého svého cyklu právě, jako každý z nás a naše Vědomé sladění se s jeho rytmem je jedinečnou možností prožití vlastního završení a obnovy.

Vědomým zastavením se, otočením se k tomu co bylo, dáte najevo svoji úctu, otevřete se obrozujícím energiím a vytvoříte uvnitř i vně svého Života prostor pro Dary, které k Vám ve Vyšší synchronii touží přijít. Zkrátka řeknete životu ANO. 

Magické Úplňkové rituály Vás provedou vhledy proč tvořit Úplňkové rituály.

Objevíte v nich krásná kouzla.

Roztančíte cyklicky se opakující kruh (svého) Života v uceleném svazku se Vším.

Propojíte se s pramenem přirozeného Života a veškerých jeho koloběhů uvnitř i vně.

Obnovíte svoji rovnováhu.

Podpoří Vás, abyste se hlouběji prolnuli s Moudrostí všeho dění ve svém vlastním poslání a prožívání.

Ukáže Vám cestu zjemnění k sobě sama, přírodním živlům, Andělům a všemu, co Vás obklopuje.

Dovede Vás k nahlédnutí do tajemství koloběhu bytí a otevře Vás mnohem radostnějšímu bytí.

Stane se dokonalou a léčivou terapií pro Vaše tělo i duši.

Propojí Vás se sférami Vašich potenciálů, které ve Vás dosud spaly.

Otevře ve Vás spirály spojující Vás s Vesmírem a Zemí.

Naučí Vás rozlišit, kdy je moudré být v jemnosti a klidu a naopak.

Uvolní Vám magické obrozující dary Měsíce v úplňku.

Obestře Vás sílou ticha.

A zaplaví Vás mnoha dalším dary v Souladu Vaší cesty.

Back To Top