Skip to content

♥ Je mnoho cest, které nás vedou k nalezení nás samých, našich vnitřních darů, naší jedinečnosti, sebedůvěry a sebelásky, uzdravení a osvobození na těle i duchu. Domnívám se, že neexistuje univerzální pravda, která by fungovala pro všechny. Přesto si dovoluji říct, že pro každého je nejdůležitější cestou propojení s vlastní druhou, Božskou částí – placentou.

♥ Mnoho lidí, se ve vší upřímnosti snaží na svém růstu pracovat, jsou však vyčerpaní, unavení a zamotaní v kruhu, neboť jim chybí právě tento cenný základ.

♥ Bez uzdravení svého narození a energetického propojení se svojí druhou částí – placentou, navzdory všem snahám chybí síly či podmínky k radostné realizaci, neboť člověk nepřijal svoji existenci – není uzemněn. Je uzavřen hmotnému naplnění (energie volně neproudí) a vize, sny, nápady tak zůstávají nenaplněné, nebo stojí více, než dávají.

♥ Matka Země je velkou univerzální Matkou každé žijící bytosti a míra našeho vědomého a zdravého propojení s ní zásadně ovlivňuje naprosto Vše v našem životě. Opravdového a hlubokého prolnutí se Zemí dosáhneme skrze uzdravení svého zrození a vyléčení vztahu se svou placentou.

♥ To je naší jedinečnou, vyživující sílou, štědrostí a schopností zhmotňovat své sny a vize do reálného života.

♥ Placentovým rituálem vědomě završíte své narození a do svého života pustíte jedinečné osvobozující proměny, které vás podpoří při návratu k sobě sama, k vašim kořenům a k veškerým Božským potenciálům, s nimiž jste na Zemi přicházeli. Pro každého člověka je Placentový rituál bez nadsázky nezbytností, díky které dochází k oživení přirozené schopnosti žít tvořivě, štědře, naplněně v souladu s plánem své Duše.

 

Lidé ve svém Životě často cítí, že musí mnoho dřít a vynakládat obrovské úsilí pro to, či ono. Mají pocit, že k jejich cíli vede trnitá cesta plná překážek, obtížností, frustrací a mnoha kalamit, které však nepřicházejí proto, aby to či ono nerealizovali, ale proto, že upozorňují, že nedochází k přijímání hmotné výživy – živin Matky Země.

Jestliže se s pokorou necháte vést Placentovým Rituálem, vložíte do něj své upřímné přání v propojení se sebou a s Matkou Zemí, všechny vaše roviny zaplaví jedinečné požehnání, které komplexně prolne vše, co je vaší přítomností Tady a Teď.

Naše druhá část, kterou vyjadřuje placenta, je symbolickým, spirituálním, biologickým a mystickým klenotem našeho života. Potenciál placenty je obrovský, nesdělitelný, přesahuje veškeré léčebné metody. Každou placentou proudí informace našeho životního plánu, kosmické energie naší podstaty a významné frekvence vlastního Stromu Života. To díky nim jsme ve stavu celistvosti. To díky nim jsme schopni aktivně a štědře svůj Život tvořit.

V každém okamžiku, který ponecháme v úctě, nám život zviditelňuje své zázraky. Plujme v těchto zázracích a ponechme si svou cestu, stejně tak druhým nechme zase jejich cesty.

Tehdy pro Vás život rozvine vše, co nám touží nabídnout.♥

Back To Top