Skip to content

V průběhu těhotenství vykvete na placentě každého z nás neopakovatelný Strom Života. Na symbolické úrovni představuje Strom Života spojení člověka a Země. Ukazuje nám, že od samého početí jsme propojeni s matkou/Zemí a jsme jí vyživováni, že jsme jedno tělo a jedno vědomí.

Země je pro každého z nás zdrojem živin a energie, z nichž v hmotné existenci tvoříme, žijeme a naplňujeme poslání své duše.

Zemský tep je hybnou sílou pro veškerou přeměnu do hmoty – pro zhmotnění našich vizí, plánů duše, snů a přání. Bez ní zůstávají vibrace reálně nenaplněné.

Její Božská výživa však nepřichází k těm, kteří s ní nejsou propojeni, k těm, kteří se záhy po svém narození  uzavřeli v prožitcích bolesti, nejsou spjati se svým tělem a nemají zdravý vztah k materiálnímu světu.

Ti, kteří při svém zrození zažili bolestné odpojení od své placenty a své matky, obvykle (ne)vědomě pokračují v separaci a nehojnosti po celý svůj život.

Zažívají dopady nezakořenění, nespojení se se sebou a se Zemí. Život je pro ně velmi těžký, často trpí mnoha formami strádání a pocitů nedostatku. Rovněž je pro lidi, kteří nejsou propojení se Zemí a svými kořeny nesnadné naplňovat své záměry a to i přesto, že to jsou záměry plynoucí z jejich pravého poslání Duše.

Placentový rituál přináší osvobozující energii, která zpětně vstupuje do prožitku narození, ve kterém jemně rozprostírá hojivé esence, které rozpouští dosavadní utrpení, existenční těžkosti a jemně v souladu s individuálním příběhem člověka otevírá opětovné propojení se sebou sama a svým jedinečným Zdrojem blahobytu.

Vědomá potřeba završení našeho narození prostřednictvím uctění placenty a energetického propojení se s ní je stará jako lidstvo samo a je klíčem k návratu k vlastním kořenům a k naší síle. Je cestou zhmotnění vizí, přání a záměrů naší Duše.

Je Darem, v němž k nám hovoří Moudrost našich předků, paměť našich pra-kořenů ukazujíce Léčivou cestu, která je Nadějí jedinců a celého lidstva.

Back To Top